Bosch Sverige Extranet
Bosch logo Bosch logo

Luft/vatten-
värmepumpar

En luft/vattenvärmepump eller uteluftsvärmepump utvinner värme ur uteluften med ett fläktaggregat och överför den till golvvärme, element och varmvatten inomhus. Kräver varken stor tomtyta eller berggrund under huset. Med vår energieffektiva, moderna konstruktion når besparingen nästan bergvärmeklass, samtidigt som investeringskostnaden är lägre. 

Våra luft/vatten­värmepumpar:

Bosch Compress 7000i AW

Med Compress 7000i AW har vi skapat en helt ny plattform för framtidens luft/vattenvärmepumpar. Nya innovationer och patent i luft/vattenvärmepumpen sänker ljudnivån, ökar livslängden, maximerar energieffektiviteten och ger flera andra fördelar som sätter en helt ny standard på marknaden. Smart konstruktion och varvalsstyrd kompressor ger markant bättre besparing. lnbyggd fjärrstyrningsmodul för att styra värmepumpen via telefon eller surtplatta. 

Bosch Compress
6000 AW

Luft/vattenvärmepumpen Compress 6000 AW har en mjuk, vibrationsdämpande stomme av cellplast och ett ljudoptimerat luftflöde. Smarta detaljer i konstruktionen för att luft/vattenvärmepumpen ska göra så lite ljud ifrån sig som möjligt. 

Bosch Compress
3000 AWS Split

Bosch Compress 3000 AWS är ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt att få värme och varmvatten ur uteluften. Med split-teknik undviker du frysrisker för utomhusenheten vid elavbrott och får en robust och pålitlig lösning.

Varför välja luft/vattenvärmepump?

Jämfört med en bergvärmepump är installationskostnaden för en luft/vattenvärmepump lägre. Här behöver du inte borra och slipper en lång kollektorslang. Men du kan fortfarande nå en besparing på upp till 60%. Ett smart och bekvämt val för dig som bor i mildare klimat.