Bosch Sverige
Bosch logo Bosch logo

Bosch Luft/vatten­värmepumpar

En luft/vatten- eller uteluftsvärmepump utvinner värme ur uteluften med ett fläktaggregat och överför den till golvvärme, radiatorer och varmvatten inomhus. Kräver varken stor tomtyta eller berggrund under huset. Med vår energieffektiva moderna konstruktion når besparingen nästan bergvärmeklass, trots att investeringen är lägre.

Våra luft/vatten­värmepumpar:

Compress 6000AW

Med Compress 6000 AW har vi samlat vår långa och breda erfarenhet av värmepumpsteknologi och skapat en helt ny plattform för framtidens luft/vattenvärmepumpar. En mängd innovationer och flera nya patent sänker ljudnivån, ökar livslängden, maximerar energieffektiviteten och ger flera andra fördelar som sätter en helt ny standard på marknaden. Smart konstruktion och varvtalsstyrd kompressor ger markant bättre besparing. Inbyggd fjärrstyrningsmodul.

Compress 3000 AWS II Split

Bosch Compress 3000 AWS är ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt att få värme och varmvatten ur uteluften. Med split-teknik undviker du frysrisker för utomhusenheten vid elavbrott och får en robust och pålitlig lösning.