Bosch Sverige
Bosch logo Bosch logo

Bergvärme

I berggrunden på din tomt finns en kostnadsfri värmekälla som håller nästan samma temperatur året om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Luft/vatten-värme

En luft/vatten-värmepump är en lättinstallerad värmekälla som ändå ger hög besparing, särskilt på platser med lite mildare klimat. Ett tystgående fläktaggregat placeras utanför ditt hus och utvinner värme ur utomhus-luften, vilket fungerar bra även vid åtskilliga minusgrader. Du slipper borra eller gräva och får en lägre installationskostnad, men kan ändå göra energibesparingar på upp till 60%.

Luft/luftvärme

En luft/luft-värmepump är ett smidigt, lättinstallerat och mycket lönsamt sätt att utnyttja förnyelsebar energi. Den kräver varken borr- eller grävarbeten i trädgården, eller ens ett radiatorsystem i huset. Ändå får man upp till 50% lägre energiförbrukning.

Solvärme

Solens energi behövs för allt liv på jorden och denna energi är är i princip obegränsad. För att utnyttja solenergin på bästa sätt erbjuder Bosch olika typer av solfångare som värmer tappvarmvattnet, en pool eller för värmetillskott till husets uppvärmning.

Frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump utnyttjar värme ur den luft som annars ventileras ut. Ventilationsluften från hela huset transporteras i ett kanalsystem till värmepumpen. Bosch högteknologiska värmepumpar kan sedan utnyttja denna värme för att producera värme till ditt vattenburna värmesystem och för tappvarmvatten.

Bosch Sortimentsbroschyr

Broschyr över Bosch samtliga produkter

Ladda ner