Bosch Compress 3000 EW 9 och EHP 2.0 EW 9

Start-stopp
Se filmen
Återställning överhettningsskydd

Så återställer du din värmepumps överhettningsskydd om larmet har löst ut.

Se filmen
Rengöring spillvattenkopp

Skulle spillvattenkoppen i din värmepump behöva tömmas , kan du se hur du gör här.

Se filmen
Manuell drift

Om ett fel på styrenheten i din värmepump skulle uppstå, till exempel genom åska kan du sätta värmepumpen i manuell drift. Här ser du hur du gör.

Se filmen
Rengöring av luftfilter
Se filmen
Luftning och tryckkontroll
Se filmen
Grundläggande inställningar
Se filmen
Skötsel och tillsyn.( Oklippt version)
Se filmen