Nya Compress 7001i LWM

Vår nya bergvärmepump med inverter-teknik kan beskrivas som enkel gånger tre. Enkel att installera. Enkel att handha. Enkel att serva. Tack vare ett nära samarbete med erfarna Bosch-installatörer har vi fått nya tips och råd om hur arbetsdagen kan bli ännu enklare för dig som installatör.

Dela på pumpen och spara på ryggen.

Compress 7001i LWM kan snabbt skruvas isär och göras delbar. En efterlängtad möjlighet som minskar de tunga lyften och förenklar förflyttningen vid trappor och trånga utrymmen.

Utvecklad tillsammans med installatörer.

När vi utvecklade nya Compress 7001i LWM tog vi hjälp av de som arbetar med våra värmepumpar varje dag. Genom att bjuda in installatörerna till återkommande utvecklingsmöten fick vi nya kunskaper, tips och råd om hur vi bäst kunde designa och bygga en bergvärmepump för framtiden. Som är enkel att installera, handha och serva. Och som ger slutkunden en enkel och trygg lösning under många år framöver.

Nyheter i Compress 7001i LWM

Ny touchdisplay

Nya ProControl 700 är enkel att navigera med. Alarm i klartext och historisk fel-logg. Tydlig systemöversikt och energidata. Enkel justering av värmekurva.

Kan delas i två

Hela pumpen är delbar så att du enklare ska kunna transportera och lyfta värmepumpen i trånga utrymmen. En stor fördel under kommande år då många utbyten ska göras.

Utdragbar kylkretslåda

Kylkretslådan är helt utdragbar. Du kommer enkelt åt komponenterna vid service och kan göra ett komplett utbyte av kylkretslåda.

Fötter monterade från start

Compress 7001i LWM levereras med fötter monterade från start.

Fastsatt på pall

Compress 7001i LWM levereras fastsatt på pall och med plåt/glas vid sidan av. Förenklar transport och förflyttning av pumpen utan risk för att plåtarna skadas.

Steglös inverter-teknik

Varvtalsstyrd kompressor/cirkulationspumpar som reglerar värmen efter husets behov. Högre besparing och jämnare värme.

Upp till 300 liter varmvatten

Helt nyutvecklad rostfri varmvattenberedare. Upp till 300 liter 40-gradigt varmvatten som kommer.

Tre inställningar för varmvatten

Nya Compress 7001i LWM har tre olika inställningar för varmvattenproduktion. Slutkunden väljer själv vilket program som ska köras: Ekonomi, Normal eller Komfort.

Fungerar bra i befintligt borrhål

I många fall där en äldre värmepump ska bytas ut är borrhålet ofta kortare. Compress 7001i LWM är byggd för att klara de flesta kortare borrhål, men i vissa fall krävs tilläggsborrning.

71°C framledningstemperatur

Compress 7001i LWM levererar upp till höga 71°C framledningstemperatur ut i värmesystemet för att få optimal effekt även i äldre hus.

Tre effektmodeller

Nya Compress 7001i LWM finns i tre olika effektmodeller: 2–8 kW, 3–12 kW samt 4–15 kW. Samtliga effektmodeller finns som LWM eller LW, med eller utan varmvattenberedare.

Optimal för utbytesmarknaden

Enkel att installera, enkel att handha och enkel att serva gör nya Compress 7001i LWM till en optimal bergvärmepump för utbyte. Kan t.ex. ersätta NIBE 1255 och CTC GSi.

Broschyrer & manualer

Användarhandledning

Compress 7001i LWM

Läs
Installationshandledning

Compress 7001i LWM

Läs
Installationshandledning

ProControl 800

Läs
Snabbguide installation

Compress 7001i LWM

Läs
Prislista

Pris & System

Läs
Dimensioneringsguide

Compress 7001i LWM

Ladda ner