Teknisk fakta

Nedan hittar du teknisk data för Compress 7000 LW.

Hittar du inte det du söker, eller vill du veta mer?
Inga problem, vi hjälper dig!

Ställ din fråga här

Compress 7000 LW

Modell 22 kW 28 kW 38 kW 48 kW
RSK
RSK-nummer 624 92 62 624 92 63 624 92 64 624 92 65
Drift vätska/vatten
Energiklass Energiklass: 22 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 28 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 38 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 48 kW

Ladda ned PDF
Värmeeffekt (B0/W35) 1) 23 kW 29 kW 39 kW 47 kW
Värmeeffekt (B0/W55) 1) 23 kW 29 kW 39 LW 48 kW
Tillförd effekt (B0/W35) 1) 5,0 kW 6,3 kW 8,6 kW 10,9 kW
Tillförd effekt (B0/W55) 1) 7,7 kW 9,6 kW 12,6 kW 15,4 kW
COP vid (B0/35) steg 1 2) 4,91 4,95 4,78 4,72
COP vid (B0/35) steg 2 1) 4,57 4,59 4,5 4,36
COP vid (B0/55) steg 2 1) 3,01 3,05 3,08 3,1
SCOP, Golvvärme kallt klimat 5) 5,62 5,61 5,48 5,27
SCOP, Radiator kallt klimat 5) 4,42 4,45 4,49 4,41
Köldbärare/Köldmediekrets
Kompressortyp/ Antal Kompressorer/ kylkretsar Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1
Arbetstryck köldbärarsystem max 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Drifttemperatur min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C
Nom. flöde vid B0/W45 ∆8°K på VB och ∆3°K på KB (Etanol 25 vikt%) 1,3 l/s 1,7 l/s 2,2 l/s 2,8 l/s
Tillgängligt externt tryckfall 79 kPa 72 kPa 80 kPa 91 kPa
fgas 8738207473 8738207474 8738207475 8738207476
CO2 -ekvivalenter (GWP) 9,4 ton 10,4 ton 14,2 ton 15,7 ton
Anslutning DN40 DN40(in) DN50(ut) DN50 DN50
Värmesystem
Max framledningstemperatur/Returtemperatur 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C
Nominellt flöde värmebärare (delta 8°C) 0,7 l/s 0,8 l/s 1,1 l/s 1,4 l/s
Min. flöde värmebärare (delta 10°C) 0,5 l/s 0,7 l/s 0,9 l/s 1,1 l/s
Arbetstryck värmesystem max/min 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde 43 kPa 17 kPa 38 kPa 29 kPa
Växelventil för varmvatten Ingår Ingår Ingår Ingår
Anslutning Ingår Ingår - -
Elektrisk data
Elektrisk anslutning 400 V 400 V 400 V 400 V
Elpanna integrerad 6/9/15 kW 6/9/15 kW nej nej
Integrerade cirkulationspumpar Ja Ja Ja Ja
Säkringsstorlek utan / med elpanna 25 / 50 A 25 / 50 A 40 A 50 A
Startström utan /med mjukstart 4) 43 / 22 A 54 / 30 A 78 / 39 A 100 / 48 A
Max driftström inkl cirk. pumpar (B12/W68) 20 A 26 A 36 A 43 A
Max driftström inkl cirk. pumpar och elpatron (B12/W68) 42 A 47 A - -
Reglercentral Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700
Kommunikation MODBUS / BACnet IP MODBUS / BACnet IP MODBUS / BACnet IP MODBUS / BACnet IP
Övrigt
Mått (bredd x djup x höjd) 700 x 750 x 1620 mm 700 x 750 x 1620 mm 700 x 750 x 1620 mm 700 x 750 x 1620 mm
Vikt 350 kg 360 kg 370 kg 380 kg
Ljudeffekt 6) 48-52 dB 48-52 dB 49-54 dB 49-54 dB
Kaskadkoppling Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5
Röranslutning Köldbärare Upp Upp Upp Upp
Röranslutning Värmebärare Upp Upp Upp Upp

1) Fullast. Enligt EN 14511 och EN 14825.
2) Dellast. Enligt EN 14825.
4) Enligt EN 61000-3-11.
5) Enligt EN 14825.
6) Ljudeffekten påverkas ej av omgivning. Ljudtryck är ca 11 dB(A) lägre vid 1 m fritt.