SmartGrid - information och kompensation

Under november månad finns åter SmartGrid-funktionen tillgänglig för styrning av kompatibla värmepumpar. Funktionaliteten kommer att finnas tillgänglig i den senaste versionen av Bosch EasyRemote.

Mot bakgrund av att SmartGrid-funktionen inte varit tillgänglig under perioden januari 2022 – november 2022 har Bosch beslutat att ge en schablonberäknad kompensation till de kunder som hade kunnat använda SmartGridfunktionaliteten under denna period, om den varit tillgänglig, och som har köpt en Bosch-värmepump innan december 2021 och som fortfarande har gällande garanti på hela värmepumpen.

För att kunna använda SmartGrid-funktionaliteten måste värmepumpen kunna fjärrstyras via internet och kunden måste ha ett timprisbaserat elavtal.

Kompensationen baseras på en schablonberäkning av den potentiella besparing som en aktiv SmartGrid-funktionalitet teoretiskt hade resulterat i och påverkas av elprisområde, typ av värmepump och vilka månader som kunden hade kunnat använda SmartGrid-funktionen. Som exempel kommer kompensationen för elprisområde 3 att variera mellan 420 kronor och 1240 kronor och för elprisområde 4 kommer kompensationen att variera mellan 480 kronor och 1380 kronor för hela perioden januari 2022 – november 2022.

För att Bosch ska kunna utvärdera om en kund är berättigad till kompensation ska nedladdningsbart frågeformulär nedan besvaras och skickas till Bosch enligt instruktionerna som anges i dokumentet. Besvaras inte samtliga frågor korrekt kommer inte utvärdering ske och ingen kompensation betalas.

Ladda ner frågeformulär