Fabriksgaranti

Bosch fabriksgaranti gäller alla produkter från Bosch som installeras i värmeanläggningen. Garantin gäller utan självrisk eller värdeminskningsavdrag och utgör därför det bästa och mest omfattande skyddet som konsumenten kan få.

Bosch fabriksgaranti gäller i 3 år och omfattar alla våra produkter och oavsett om köparen är konsument eller juridisk person. I vissa fall erbjuder vi en förlängning av denna garanti till 6 år. (se nedan)

6-årig fabriksgaranti

Som välkänd kvalitetstillverkare har vi beslutat att införa en förlängd fabriksgaranti, som är utsträckt att gälla i 6 år efter installationstillfället. För att kunna ta ansvar under en så pass lång period har vi två villkor för att den förlängda garantitiden ska gälla:

  • Anläggningen ska installeras av en av oss godkänd installatör t.ex. Bosch VärmePartner.
  • Anläggningen ska genomgå en service enligt fastställt serviceschema år 3 och år 5.

MER-försäkring, 6 år (tillval)

När garantitiden lider mot sitt slut (oavsett om den omfattar 3 eller 6 år) kommer köparen att erbjudas en MER-försäkring som gäller och ger trygghet i ytterligare 6 år (upp till 12 år totalt).

MER-försäkringen fungerar tillsammans med konsumentens ordinarie hemförsäkring och kompenserar för självrisk och värdeminskningsavdrag i hemförsäkringens omfång.

Försäkringsbolaget kontaktar köparen automatiskt med detta erbjudande mot garantitidens slut, till då gällande villkor.

bosch värmepumpars garantier
Broschyr

Garantier & Försäkringar

Läs