Fabriksgaranti.

Bosch fabriksgaranti gäller alla produkter från Bosch som installeras i värmeanläggningen. Garantin gäller utan självrisk eller värdeminskningsavdrag och utgör därför det bästa och mest omfattande skyddet som konsumenten kan få.

 

Bosch fabriksgaranti gäller i 3 år och omfattar alla våra produkter och oavsett om köparen är konsument eller juridisk person. I vissa fall erbjuder vi en förlängning av denna garanti till 6 år (se nedan).

Förlängd fabriksgaranti.

Som välkänd kvalitetstillverkare har vi valt att införa en förlängd fabriksgaranti, som är utsträckt att gälla i 6 år efter installationstillfället. För att kunna ta ansvar under en så pass lång period har vi två villkor för att den förlängda garantitiden ska gälla:

  • Anläggningen ska installeras av en av oss godkänd installatör t.ex. Bosch VärmePartner.
  •  Anläggningen ska genomgå en service enligt fastställt serviceschema år 3 och år 5.

MER-försäkring, upp till 18-års trygghet.

När garantitiden lider mot sitt slut (oavsett om den omfattar 3 eller 6 år) kommer du att erbjudas en MER-försäkring som ger trygghet i ytterligare 10 år (luft/luft- och luft/vattenvärmepump) eller 12 år (berg-, jord-, sjövärme- och frånluftsvärmepump). Maximalt upp till 18 års trygghet.

 

MER-försäkringen fungerar tillsammans med din ordinarie hemförsäkring och kompenserar för självrisk och värdeminskningsavdrag i hemförsäkringens omfång.

 

Försäkringsbolaget kontaktar dig automatiskt med detta erbjudande mot garantitidens slut, till då gällande villkor.

 

bosch värmepumpars garantier
Broschyr

Garantier & Försäkringar

Läs