Fabriksgaranti - utan självrisk eller värdeminskningsavdrag.

Vår fabriksgaranti gäller alla produkter från Bosch som installeras i värmeanläggningen. Garantin gäller utan självrisk eller värdeminskningsavdrag och utgör därför det bästa och mest omfattande skyddet som du kan få.

För villavärmepumpar (upp till 20kW) sträcker sig fabriksgarantin till hela 6 år från installationsdatumet, under förutsättningar att värmepumpen servas enligt fastställt serviceschema år 3 och år 5 efter installation. Denna service behövs för att din värmepump ska må bra och kunna prestera på topp. 
Garantin gäller oavsett om du köper värmepumpen som privatperson till din villa, eller som juridisk person ifall till exempel ett kontor ska värmas.

För fastighetsvärmepumpar med effekt över 20kW gäller 5 års garanti.

 

Långt ansvar för oss. Lång trygghet för dig.

Som en kvalitetstillverkare av värmepumpar tar vi ansvar för våra pumpar länge efter att de lämnat fabriken. Köper du en Bosch-pump får du en garantitid på hela 6 år från installationstillfället. Att vi  kan ta ansvar under en så pass lång period beror på att vi alltid använder oss av kvalitetskomponenter och att utvecklingen av våra produkter är kvalitetssäkrad i minsta detalj. Våra värmepumpar är framtagna för att vara hållbara tekniska lösningar med lång livslängd. Serva din värmeanläggning enligt våra fastställda servicepunkter och du får trygg värme i många år med ett fullständigt skydd för dig och din värmepump.

Dessutom upp till 12 års tillvalsförsäkring efter garantin löpt ut om du så önskar. Upp till 18 års total trygghet så att din nya värmelösning alltid ska fungera. Du hittar fullständiga garantivillkor i vår broschyr Garanti & Försäkringar.

MER-försäkring, upp till 18-års trygghet.

När garantitiden lider mot sitt slut får du erbjudande om att teckna en MER-försäkring som ger trygghet i ytterligare 10 år (luft/luft- och luft/vattenvärmepump) eller 12 år (berg-, jord-, sjövärme- och frånluftsvärmepump). Maximalt upp till 18 års trygghet.

MER-försäkringen fungerar tillsammans med din ordinarie hemförsäkring och kompenserar för självrisk och värdeminskningsavdrag i hemförsäkringens omfång.

Försäkringen erbjuds i samarbete med försäkringsbolaget Arctic, som kontaktar dig automatiskt med detta erbjudande mot garantitidens slut, till då gällande villkor.

 

Lång garanti. Även på fastighetsvärmepumpar.

Många års tillverkning och utveckling av värmepumpar ligger till grund för våra förmånliga garantivillkor. Och naturligtvis är pumpar avsedda för större fastigheter inget undantag. Vi lämnar hela 5 års garanti på vårt sortiment av fastighetspumpar med effekt på över 20kW. Resultatet är en trygg och bekymmersfri värmelösning.

Vilkoren för garantin hittar du i garantibladet "Garantivillkor - Fastighet" nedan.

Broschyr

Garantier & Försäkringar

Läs
Garantiblad

Garantivillkor - Fastighet

Läs