Personuppgifter

Bosch Thermoteknik AB, 573 28 Tranås, Sverige är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina förfrågningar, för marknadsföringsändamål genom bland annat email samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Uppgifter som lämnas via www.bosch-climate.se skickas ej vidare eller säljes inte på något sätt vidare till tredjepart.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter kring din aktivitet på www.bosch-climate.se och på sociala nätverk (för information om de cookies vi använder oss av se nedan). Vår marknadsföring kan därför i många fall utformas så att den passar just dig. Vi kan komma att spara dina personuppgifter upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för marknadsföringsändamål enligt ovan. Vi ser dig som kund under den tid som du prenumererar på nyhetsbrev eller vår blogg Bosch Magazine, använder dig av några av våra tjänster på www.bosch-climate.se eller använder dig av någon av våra mobiltelefonapplikationer. Vi ser dig även som kund under den tid som din garantitid löper på produkt(er) som du har köpt av oss.

Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, registrering av garanti hos oss, beställning av prenumeration och/eller nedladdning av någon av våra mobiltelefonapplikationer samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för ovan ändamål ber vi dig att antingen mejla till mailbox.thermoteknik@se.bosch.com, ringa till 0140-38 43 00 eller skriva till Bosch Thermoteknik AB, Box 1012, 573 28 Tranås, och meddela oss detta. Du har alltid rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

MVH

Bosch Värme