Förnyelsebar energi med tanke på framtiden.

Våra värmepumpar och solvärmesystem hämtar sin energi från naturen. Lagrad solvärme i berg, jord, vatten eller luft används optimalt av våra värmepumpar. I solvärmesystemen utnyttjas solens värme mer direkt. Solen är en naturlig och gratis energikälla, som dessutom är förnyelsebar. För dig som tänker på framtiden – och på din ekonomi i dag – är energisparlösningar från Bosch ett bra val.

Låg påverkan på växthuseffekten.

Enligt Energicentrum undersökning A6 (Maj 2016) ger bergvärme inte bara en hög ekonomisk besparing. Bergvärmepumpen har dessutom låg påverkan på växthuseffekten, jämfört med många andra värmelösningar på marknaden.

Minska dina värmekostnader rejält.

Med en Bosch värmepump kan naturen bidra med mer än fem gånger så mycket energi som värmepumpen förbrukar. Så fort du installerat din värmepump försvinner upp emot 75 procent av dina uppvärmningskostnader, samtidigt som belastningen på miljön minskar med mer än 80 procent. Väljer du dessutom att driva din värmepump med miljövänlig el från exempelvis vindkraft blir 100 procent av din uppvärmning förnybar.

Pilen visar vägen till energismarta val.

Energimärkningen hjälper dig att göra ett energismart val. Pilen visar vilken energiklass som värmepumpen tillhör. För värmepumpar är 
A+++ den mest energieffektiva klassen och D är den minst effektiva. Märkningen finns i alla EU-länder och Energimyndigheten övervakar att reglerna följs i Sverige.

Så läser du energimärkningen.

1. Betygsskalan
Vilken energimärkning har värmepumpen?

2. Effektivitet vid uppvärmning

Hur energieffektiv är värmepumpen vid uppvärmning? Se efter om det gäller vid 55° C (element) eller 35° C (golvvärme).

3. Effektivitet vid varmvattenuppvärmning
Hur energieffektiv är värmepumpen vid uppvärmning av varmvatten?

4. Effektivitet vid kyla (blå propeller) eller värme (röd propeller)
Gäller för luft/luft-värmepumparnas två huvudfunktioner.

5. Ljudnivå
Avser antingen inomhus- eller utomhusenheten (vid luft/luft- och luft/vatten-värmepump)

6. Värmeeffekt
Anger hur mycket värme som värmepumpen maximalt kan producera.