Fastighetsvärmepumpar

Energieffektiv och miljö­vänlig uppvärmning för större byggnader

I centrum för Bosch fastighetssortiment finns Compress 7000 LW, en värmepumpsserie som bygger på lång erfarenhet och beprövad teknik. Värmepumparna i serien finns i fyra effektstorlekar, vilka kan serie- eller kaskadkopplas i lämpliga kombinationer upp till en maxeffekt av 87 kW. Hela produktserien är konstruerad för att vara en enkel, lättskött och robust uppvärmningslösning med hög tillförlitlighet och driftssäkerhet.

Spar energi, kostnader och miljön

Den låga energiförbrukningen och de låga driftskostnaderna har lockat många medvetna villaägare att investera i en värmepumpsanläggning. För svenska villaägare har värmepumpar närmast blivit standard, vilket även reducerat koldioxidutsläppen och gjort nytta för miljön. För större fastigheter är besparingsmöjligheterna minst lika stora. Och eftersom man bara behöver en mindre mängd el för att utvinna värmen ur marken blir man mindre känslig för elprisförändringar. Dramatiska oljeprischocker och ständigt stigande fjärrvärmepriser slipper du helt.

Kontor

Värmepumpen ger kontors­fastigheter energieffektiv uppvärmning. Även kyla kan utvinnas närmast gratis ur berg­värmebrunnarna.

Flerfamiljshus

En värmepumps­lösning är en pålitlig värmekälla för fler­familjs­fastigheten. Ger ekonomisk uppvärmning och varmvatten till låg kostnad.

Lager/industri

Värmepumps­system från Bosch finns även för byggnader med stora behov. Flera värmepumpar kan enkelt kopplas samman för att producera mycket effekt.

Gårdar

På gårdar finns ofta goda förutsättningar för en värmepumps­anläggning. Uppvärmning av både inomhusytor och varm­vatten blir ekonomisk och pålitlig.

Våra Fastighetsvärmepumpar:

Bosch Compress 7000 LW