• Kostnaden för att installera en värmepump varierar och priset styrs av olika faktorer
  • Här hittar du kostnader för en värmepumpsinstallation
  • Totalkostnaden för en värmepumpsinstallation varierar.

Vad kostar det att installera en värmepump?

Flera faktorer styr vad kostnaden för en värmepump med installation blir. Husets storlek, vart i landet ni bor och hur många ni är i hushållet, är några av dem. Olika värmepumpar ger olika stor besparing men kräver också olika mycket arbete att installera. Klicka dig vidare nedan för att få prisuppskattning på respektive värmepumpstyp. Vill du ha en mer exakt beräkning, kontakta oss för ett kostnadsförslag

Bergvärmepump Compress 7000 i LWM ny design
Bergvärmepump med installation
Se uppskattade priser
Luft/vattenvärmepump med installation
Se uppskattade priser
Luft/luftvärmepump med installation
Se upskattade priser
Bosch VärmePartner hjälper dig med din värmepumpsinstallation!
Få ett kostnadsförslag

Så mycket kan du spara genom att installera en värmepump

Ditt nuvarande system:

Uppvärmningssystem

Din elkostnad

0 öre/kWh

Ditt pris för fjärrvärme idag

0 öre/kWh

Ditt oljepris idag (riktpriser)

0 kr/m3

Din förbrukning för uppvärmning

0 kWh

Din årsförbrukning olja

0 kr/m3

Din besparing

2 500 kr/år

* Baserat på ett schablonpris om SEK 1 per kilowattimme. Kontakta oss för en exakt kostnadsberäkning!