Bosch Compress 5000 AA

Naturlig energi
som min­skar dina
upp­värmnings­­kostnader

Luft/luftvärmepumpen Compress 5000 AA är ett beprövat alternativ som ger trygg drift och hög besparing året runt. Passar bra i mindre villor samt är ett utmärkt alternativt i garage och förråd med 10°C underhållsvärme.

Två modeller för värme och kyla.

Compress 5000 AA finns i två effektmodeller, med 5 eller 6 kW maxeffekt. Den större är kraftfull nog att klara större hus och strängare klimat. Den mindre passar bra i mindre stugor, garage eller förråd där uppvärmningsbehovet är begränsat. Självklart kan du ställa om pumparna till att ge svalkande kyla under sommardagar.

Perfekt i fritidshus, garage, uterum och sommarstuga.

Bosch Compress 5000 AA är en optimal värmelösning för fritidshus, sommarstuga, garage och uterum. Luft/luftvärmepumpen täcker värmebehovet och har samtidigt en underhållsfunktion som ser till att hålla temperaturen på +10° C när du inte är på plats. Under varma dagar kan du även ställa in luft/luftvärmepumpen för att ge svalka.

Renare och mer hälsosam luft.

Känn dig trygg med vår unika, aktiva luftrening. Utöver damm- och partikelfilter har Compress 5000 AA jonbaserad Plasma Cluster-rening. Systemet neutraliserar hälsorisker som t.ex. virus, bakterier, rök och mögelsporer som kan finnas i din inomhusluft.

Funktion för underhållsvärme.

Compress 5000 AA har en funktion för underhållsvärme. Värmepumpen förser då huset med +10 °C värme så att kondens- och frysrisker kan undvikas. Perfekt för att hålla fritidshuset fukt-/frostfritt och snabbt få behaglig värme. Funktionen kan även utnyttjas för besparingar under till exempel semesterresor.

Styr värmepumpen med mobilen.

Välj till fjärrstyrning via app när du köper din Bosch värmepump! Med appen kan du ställa in temperaturen, hålla koll på driftinformation och se över dina energikostnader. En fjärrkontroll mindre att hålla reda på!

Inomhus- och utomhusenheter

Inomhusenhet
Utomhusenhet

Tillbehör

Fjärrstyrning

Ger möjlighet till övervakning och fjärrstyrning via app från mobil eller surfplatta.

Monteringsstativ/- konsol

Markstående eller vägghängt stativ anpassat för luft/luft-värmepump, med vibrationsdämpande fäste.

Droppskål

Avleder kondensvatten under värmepumpen. Passar både markstående eller vägghängt stativ.

Broschyrer & manualer

Broschyr

Samlingsbroschyr Luft/luftvärmepumpar.

Läs
Användarhandling

Compress 5000 AA

Läs

Fler luft/luftvärmepumpar

Bosch Compress 8000 AA
Till produkten
Bosch Compress 7000 AA
Till produkten