Solfångare/solpaneler

En solfångaranläggning kan täcka upp till stora delar av det årliga energibehovet för både värme och varmvatten. För att utnyttja solenergin på bästa sätt erbjuder Bosch olika typer av solpaneler som värmer tappvarmvattnet, en pool eller för värmetillskott till husets uppvärmning. Flera av våra tankar och beredare till våra värmepumpar är förberedda för att kopplas ihop med ett solpanelssystem.

Bosch FT 226-2V/2H

Bosch solpanel heter FT 226 och finns i modellerna 2V och 2H.

Så fungerar solvärme.

När solens strålar träffar solpanelen på hustaket uppstår elektricitet. I huset kan du sedan använda elektriciteten hur du vill. Antingen till din värmepump och för att värma tappvarmvatten, eller till annan utrustning i huset som kräver el. Du har också möjlighet att sälja elektriciteten från solpanelerna tillbaka ut på elnätet.

Spara upp till hälften.

En rätt dimensionerad solvärmeanläggning kan täcka upp till 50 procent av årets energibehov för husets varmvattenuppvärmning (beroende på var i landet huset ligger). Sommartid behöver huset sällan värmas. Solfångaranläggningen kan då ensam stå för varmvattenproduktionen. Utan att slita på värmepumpen. Utan några energikostnader alls.

Varför välja solfångare?

Med solfångare kan du täcka stora delar av det årliga energibehovet för både värme och varmvatten. Solpanelssystemet kan också kopplas samman med flera av våra tankar och beredare. Gratis solenergi till ditt hus!

Fler lysande argument för solvärme.

I kombination med en värmepump eller ved-/pelletspanna kan solfångare avlasta värmepumpen under sommarhalvåret. Det ökar livslängden på din värmeanläggning. I kombination med fjärrvärme minskar belastningen på understationen. Värdet på fastigheten ökar också, särskilt när energideklareringen ger fastigheten en energistämpel. Ett bra sätt när fastighetsägare, företag och villaägare vill visa konkret miljöhänsyn i aktiv handling.

Tillbehör

Solfångarpumpstation

Cirkulationspump för solfångaranläggning.

Solfångarreglering B-sol

Solfångarreglering för att styra och kontrollera funktionen hos dina solfångare.

Broschyrer

Broschyr

Läs mer om våra solfångare.

Läs