Servicetips för underhåll av din värmepump

Vill du se till att hålla din värmepump i topptrim? Ge den de allra bästa förutsättningarna att sköta sitt viktiga uppdrag? Då finns det faktiskt en del saker du löpande kan titta till och åtgärda alldeles på egen hand. Hur du gör ser du i de lättbegripliga instruktionsfilmerna här nedan.

Behöver något på din anläggning åtgärdas, kontakta i första hand en installatör eller ett serviceombud.

Underhåll för våra Luft/vattenvärmepumpar

Bosch Compress 6000 AW/AWM
Se skötselråd
Bosch Compress 3000 AWS
Se skötselråd
Bosch CC160 och CM200-300
Se skötselråd
Bosch EHP 6-15 kW
Se skötselråd

Underhåll för våra Bergvärmepumpar

Bosch Compress 6000 LWM
Se skötselråd
Bosch Compress 6000 LW
Se skötselråd
Bosch Compress 7000 LWM
Bosch Compress 7000i LWM
Se skötselråd
Bergvärmepump Bosch Compress 7100i LWM
Compress 7001i LWM
Se skötselråd

Underhåll för våra Frånluftsvärmepumpar

Bosch Compress 4000 EW
Se skötselråd
Compress 3000 EW 9 och EHP 2.0 EW 9
Se skötselråd
Frånluftsvärmepump Bosch 3000 EW
Bosch Compress 3000 EW
Se skötselråd
Bosch Compress 3800i EW
Se skötselråd

Underhåll för våra Luft/Luftvärmepumpar

Bosch Compress 5000 AA
Se skötselråd