Bosch Sverige Extranet
Bosch logo Bosch logo

Servicetips för underhåll av din värmepump

Vill du se till att hålla din värmepump i topptrim? Ge den de allra bästa förutsättningarna att sköta sitt viktiga uppdrag? Då finns det faktiskt en del saker du löpande kan titta till och åtgärda alldeles på egen hand. Hur du gör ser du i de lättbegripliga instruktionsfilmerna här nedan.

Behöver något på din anläggning åtgärdas, kontakta i första hand en installatör eller ett serviceombud.

Skötselråd för våra Luft/vatten-värmepumpar

Bosch Compress 6000 AW/AWM
Till filmerna
Bosch Compress 3000 AWS
Till filmerna
Bosch CC160 och CM200-300
Till filmerna
Bosch EHP 6-15 kW
Till filmerna

Skötselråd för våra Bergvärmepumpar , Luft/Luft och Frånlufts-värmepumpar

Bosch Compress 6000 LWM
Till filmerna
Bosch Compress 6000 LW
Till filmerna
Bosch Compress 7000i LWM
Till filmerna
Compress 3000 EW 9 och EHP 2.0 EW 9
Till filmerna
Bosch Compress 4000 EW
Till filmen
Bosch Compress 5000 AA
Till filmerna